Záruční podmínky

Záruční podmínky

ZÁRUČNÍ PODMÍNKYZe zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující spotřebitel má nárok na 2letou záruční dobu na nákup zboží na motocentrumbb.com, avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činosti má nárok pouze na 1letou záruční dobu na nákup zboží na motocentrumbb.com. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Hodí se vědět

  • Záruční doba běží od převzetí zboží.

  • Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.

  • Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou).

  • Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit.

Záruční list

  • Spolu se zbožím vám bude doručen i vyplněný záruční list (pokud není přiložen, slouží jako záruční list daňový doklad.

 


 

0 produktů k porovnání PorovnáváníZobrazit porovnávání