Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely newsletteru

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Toto jsou informace o zpracování osobních údajů společností Motocentrum B&B, s.r.o., se sídlem Generála Svatoně 87, Vysoké Mýto 566 01 IČO: 25297660, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 13892 za účelem zasílání newslettru spojeným s našim webem www.motocentrumbb.cz

 

 

Správce vašich osobních údajů

Motocentrum B&B, s.r.o., se sídlem Generála Svatoně 87, Vysoké Mýto 566 01 IČO: 25297660, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 13892

 

Můžete nás smozřejmě kontaktovat zasláním emailu na adresu info@motocentrumbb.com či dopisu na kontaktní údaje společnosti Motocentrum B&B, s.r.o., se sídlem Generála Svatoně 87, Vysoké Mýto 566 01


Zpracovávané osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: e-mailová adresa. 


Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletterů – obchodních zdělení naší firmy Motocentrum B&B, s.r.o., se sídlem Generála Svatoně 87, Vysoké Mýto 566 01 IČO: 25297660

 

Právní základ zpracování osobních údajů

 Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas.


Doba zpracování osobních údajů

 Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.


Předávání Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, zejména poskytovatelem softwaru společností Simplia s.r.o. , Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 , Česká republika , IČ: 28486820, DIČ: CZ28486820 případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.


Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.


Práva spojená s ochranou osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.


V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

 

  1. právo na přístup k osobním údajům
  2. právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
  3. právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
  4. právo na omezení zpracování osobních údajů
  5. právo na přenositelnost osobních údajů 
  6. právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
  7. právo vznést námitku.


Podrobné a úplné informace o Vašich právech a možnostech jejich uplatnění naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů zde.


Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu info@motocentrumbb.cz . Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost Motocentrum B&B, s.r.o., se sídlem Generála Svatoně 87, Vysoké Mýto 566 01 IČO: 25297660 nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.


 

Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 01.01.2021 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách nebo na vyžádání v našich kamenných prodejnách.
 
Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme vás informovat o všech podstatných změnách.

 0 produktů k porovnání PorovnáváníZobrazit porovnávání